Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

ПРОЕКТ регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької селищної ради»

Дата: 01.03.2023 16:11
Кількість переглядів: 911

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

«Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів

 Городоцької селищної ради»

 

         Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади» (далі – проект регуляторного акту) та аналізу його регуляторного впливу.

         Розробник проекту регуляторного акта – відділ землевпорядкування, містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою території, комунальної власності та екології Городоцької селищної ради.

         Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є забезпечення благоустрою території в населених пунктах Городоцької територіальної громади, підтримання в них чистоти та належного санітарного стану, встановлення єдиних правил благоустрою, утримання об’єктів і елементів благоустрою, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності громади.

         З текстом проекту рішення  та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті: https://gorodotska-gromada.gov.ua/

         Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

         Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу землевпорядкування, містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою території, комунальної власності та екології Городоцької селищної ради. за адресою: 12265, Житомирська область, Житомирський район, смт Городок, вул. Поштова, 23, тел. (04132) 2-05-07 або на електронну адресу: gorodok.sr@ukr/net

 

Начальник відділу землевпорядкування,

містобудування, архітектури, будівництва,

благоустрою території, комунальної

власності та екології

Городоцької селищної ради                                    В’ячеслав ГАВЛИЦЬКИЙ

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Городоцької селищної ради

«Про затвердження Правил благоустрою  території населених пунктів

Городоцької територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми

 

         Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту.

         Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота території громади – оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території Городоцької селищної ради.

         Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

        

         Назва регуляторного акта:  рішення Городоцької селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою  території населених пунктів Городоцької територіальної громади».

         Регуляторний орган:                Городоцька селищна рада.

         Розробник документа:                 Відділ землевпорядкування, містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою території, комунальної власності та екології Городоцької селищної ради.

       

          Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту.

           Згідно із статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» правила благоустрою території населеного пункту розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

         Правила благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади

(далі - Правила) — нормативно-правовий акт, яким установлюються загальні вимоги щодо благоустрою території.

         Правила розробленні відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про управління відходами» (від 20.06.2022 N 2320-IX), «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України 1993, № 31, ст.338), «Про автомобільний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 року № 193, з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання  в  належному  стані  будівель, інженерних споруд та санітарного очищення території Городоцької територіальної громади і є обов’язковими для виконання на території Городоцької територіальної громади органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

 

Причина виникнення проблеми

 

         Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Житомирської області» утворена Городоцька територіальна громада.

         Перші вибори до Городоцької територіальної громади відбулися 25 жовтня 2020 року, до складу громади увійшло 3 населених пункти (смт Городок, смт Біла Криниця, с. Осів) з адміністративним центром в смт Городок.

          На сьогодні на території Городоцької селищної ради відсутні Правила благоустрою території.

         Прийняття Правил зумовлено необхідністю встановлення чітких та зрозумілих для суб’єктів господарювання процедур та механізмів утримання власної та прилеглої території.

          Беручи до уваги внесені зміни та доповнення  до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та враховуючи вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», виникла необхідність негайного прийняття Правил благоустрою та затвердження цього нормативного документа за процедурою  регуляторного  акта.

   

Підтвердження важливості проблеми

 

            Загальна проблема підтримки благоустрою на території Городоцької територіальної громади та покращення санітарного стану є досить актуальною.

         Існує значна кількість порушень з боку громадян, підприємств та суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів громади.

         До того ж, мають місце окремі факти самовільного знищення та пошкодження зелених насаджень.

        

         На даний час актуальною проблемою залишається питання вивезення побутових відходів.

          Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми:

-  відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

-  неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;

- наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, житлової та громадської забудови;

- відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

-  самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

-  невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

          Визначені проблеми здійснюють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

        

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Органи місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми

за допомогою ринкових механізмів:

 

         Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні є компетенцією Городоцької селищної ради.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми

за допомогою діючих регуляторних актів:

 

         Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на необхідність розв'язання подібних проблем, саме за допомогою прийняття регуляторних актів. 

         Зокрема, стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту.

        

         Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

         Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення  до затверджених Правил.

 

ІІ.  Цілі державного регулювання

 

         Метою запропонованого регуляторного акта є:

 

-  упорядкування благоустрою та підтримання екологічної чистоти і порядку на території Городоцької територіальної громади;

- встановлення законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян;

-  для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

        

         Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

        

         Основними цілями регулювання є:

 

-  вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;

-   створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;

-   визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території Городоцької територіальної громади організаціями, установами, закладами, суб'єктами господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов'язків;

-    захист довкілля;

-  покращення санітарного стану та мікроклімату на території Городоцької територіальної громади;

-   належне утримання та раціональне використання територій населених пунктів громади;

-  збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання.

 

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів

 досягнення встановлених цілей

 

3.1.  Визначення альтернативних способів

 

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (збереження існуючого механізму регулювання)

  

   Ця альтернатива є неприйнятною як для мешканців громади, так і для органів місцевого самоврядування, оскільки відсутність Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади суперечить вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян Городоцької територіальної громади.

 

Альтернатива 2

 

Прийняття органом місцевого самоврядування Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади

  

      Затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади забезпечить:

 

     - дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

     - чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

     -розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням, органами місцевого самоврядування;

     - наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта, який:

     - регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Городоцької територіальної громади;

     - визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади;

     - спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

     -  дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населених пунктів із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

     

     Таким чином, досягнення визначеної цілі даним способом є доцільним, таким, що відповідає вимогам чинного законодавства і альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

 

 

 

3.2.   Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

3.2.1.  Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

  

Організація робіт та заходів з благоустрою території Городоцької територіальної громади, а також відновлення об’єктів благоустрою та ліквідація стихійних сміттєзвалищ  за рахунок місцевого бюджету щорічно складатиме орієнтовно740,678грн.35коп..

   

Альтернатива 2

    - чітке визначення прав і обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою;

    -розмежування відповідальності між  суб'єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

    - наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Городоцької територіальної громади; визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

    - дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населеного пункту із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

    Витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта, витрати на публікації, контроль за виконанням регуляторного акта  за рік складають 218,07 грн.; вартість часу співробітника ОМС відповідної категорії (заробітна плата) – 72,69 грн./ 1 роб. час (Законом установлено у 2023 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня – 40,46 грн.);

 

3.2.2.   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Організація роботи та заходів з благоустрою населених пунктів, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

 

Громадяни не нестимуть

Альтернатива 2

 

Чітке визначення прав та розподіл обов'язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб'єктами господарювання. Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану вулиць, парків, інших об’єктів та елементів благоустрою.

 

Громадяни не нестимуть

 

3.2.3.   Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Показник

 

Великі

Середні

Малі

Мікро

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

0

0

9

17

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

0

0

35

65

 

 

 

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Організація роботи та заходів з благоустрою Городоцької територіальної громади, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

 

 

Можливі витрати на покращення санітар-ного стану.

 

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання.

   

Витрати на виконання обов’язків, відповідно до затверджених Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної грома-ди (на оплату вивезення сміття, ТПВ, на утримання в належному стані власних об’єктів та елементів благоустрою тощо).

 

Відшкодування збит-ків, завданих об’єкту благоустрою в разі порушення законодав-ства з благоустрою.

 

 

             

 

 

 

IV.   Вибір найбільш оптимального альтернативного

 способу досягнення цілей

 

Вибір за чотирибальною системою оцінки

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

 

 

 

 

 

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

    Недостатнє фінансування з місцевого бюджету на утримання та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою не забезпечує належного утримання території Городоцької територіальної громади.

 

   У разі залишення існуючої ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

  Дана альтернатива є неприйнятною, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів громади.

 

 

 

Альтернатива 2

3 – цілі прийняття регу-ляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади» будуть досягнуті поступово, майже у повній мірі.

 

Правилами благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади буде чітко  визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 1

 

Держава, громадяни, суб’єкти господарювання:

організація роботи та заходів з благоустрою Городоцької селищної ради, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

 

 

Держава:

 організація роботи та заходів з благоустрою території громади, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету складає орієнтовно 740,678грн. 35коп..   

 

 

   У разі залишення ситуації без змін проблема продовжува-тиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Громадяни: 

можливі витрати на покращення санітар-ного стану через брак фінансування з міс-цевого бюджету.

 

Утримання в неналежному стані об’єктів та елементів благоустрою у цілому порушує права громадян на сприятливе для життєдіяльності середо-вище.

 

Городоцька селищна рада не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забез-печувати охорону прав і законних інтересів гро-мадян - жителів громади.

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання: 

Можливі витрати на покращення санітар-ного стану через брак фінансування з міс-цевого бюджету

 

 

Суб’єкти господарюван-ня не зможуть ефективно здійснювати господарсь-ку діяльність в умовах, якими не забезпечується сприятливе середовище.

Альтернатива 2

 

Держава:

 

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

 

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

 

- покращення санітарного стану на території Городоцької територіальної громади;

 

- покращення, підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

 

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування.

 

 

Громадяни:

 

- упорядкування відносин

 між суб'єктами селищної громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

 

 

Суб'єкти господарювання: 

 

- упорядкування відносин між суб'єктами селищної громади та суб’єктами господарювання у сфері благоустрою.

 

Держава:

    витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта, витрати на публікації, контроль за виконанням регуляторного акта  за рік складають 218,07 грн.;

      вартість часу співробітника ОМС відповідної категорії (заробітна плата) – 72,69 грн./ 1 роб. час (Законом установлено у 2023 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня – 40,46 грн.);

 

 

Громадяни:

не нестимуть жодних витрат

 

 Суб’єкти господарювання: 

витрати на виконання обов'язків відповідно до затверджених Правил благоустрою населених пунктів Городоцької територіальної громади.

   Затвердження цього регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить єдине зрозуміле регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з питань благоустрою.

    При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

    Цей регуляторний  акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики.

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною.

 

   Аргументи для переваги відсутні.

 

     Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

      Не можливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування (парки, провулки, прибудинкові території, інші об’єкти)

Альтернатива 2

 

    Цілі прийняття проекту рішення  «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади» будуть досягнуті майже у повній мірі.

   

     Правилами благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом самоврядування.

      

     Прийняття цього регуляторного акта забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України; причини для відмови відсутні.

  

     Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування всіх основних груп, на яких проблема чинить вплив.

     До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта можна віднести зміну чинного законодавства.

      У разі змін в законодавчих актах, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

      Упродовж деякого часу на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання на яких поширюється дія цього акта.

 

V.  Механізми та заходи,

які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

         За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об'єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.  

         Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

         Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності.

         Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

         За порушення Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади винні особи притягатимуться до відповідальності в порядку згідно з чинним законодавством, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди, які визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

         Заходи, які має здійснити орган місцевого самоврядування для впровадження цього регуляторного акта: розробка проекту рішення Городоцької селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади» та аналізу регуляторного впливу до нього.

         Оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу (АРВ) та отримання пропозицій і зауважень.

         Підготовка експертного висновку  відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

         Прийняття рішення на засіданні сесії Городоцької селищної ради.

         Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

         Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

        

         Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акта, яка полягає у:

-  балансі інтересів;

-  простоті та доступності положень рішення;

-  простоті виконання вимог рішення;

- врегулюванні прав і обов’язків суб’єктів господарювання, на яких поширюється це рішення.

 

VI.   Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

        

         Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання перевищує 10 відсотків, тому здійснюється за рахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

        

 

VII.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

          Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється як необмежений, оскільки для наведення належного порядку та покращення санітарного стану території Городоцької територіальної громади заходи з благоустрою повинні виконуватись систематично як суб'єктами підприємницької діяльності так і мешканцями громади.

          При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта до діючих Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади будуть вноситись відповідні зміни.

 

VIII Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

         Прогнозне значення показників результативності регуляторного акта встановлюється протягом одного року з дня його набрання чинності та базується на таких показниках:

 -  розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта;

 - кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта;

 - розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

 -   рівень інформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб про  основні положення  акта;

 - кількість порушень  Правил благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП;

 - розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних комунікацій) або у разі аварій, інших дій;

-  обсяг послуг з проведення благоустрою громади за рахунок місцевого бюджету;

-  кількість письмових інформаційних повідомлень контролюючих органів щодо порушень норм чинного законодавства з благоустрою міста;

- зменшення кількості скарг від мешканців громади щодо стану благоустрою громади.

         Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є:

-  дотримання порядку при проведенні робіт по прокладанню нових інженерних мереж та інших робіт пов'язаних з інженерним облаштуванням територій загального користування;

- загальне покращення санітарного стану громади, естетичного вигляду об'єктів благоустрою;

- дотримання порядку утримання тварин;

- виконання вимог щодо дотримання тиші в громадських місцях;

- здійснення контролю у сфері благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади.

 

IX.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

 відстеження результативності дії регуляторного акта

 

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено не раніше ніж через три місяці після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

        

         Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. 

         Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

         Відстеження результативності регуляторного акта буде виконуватися на підставі анкетування групи мешканців громади та суб'єктів господарювання , а також відстеження статистичних даних відносно:

 

 - розміру надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта;

-   кількості суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

-   розмір коштів і час, що витрачається суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;

-  рівня інформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість  складених адміністративних протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності;

-   кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою.

 

 

Начальник відділу землевпорядкування,

містобудування, архітектури, будівництва,

благоустрою території, комунальної

власності та екології

Городоцької селищної ради                                    В’ячеслав ГАВЛИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

                       

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: __Городоцька селищна рада_____

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру

вання регулюван

ня* (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

не передбачено

не передбачено

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

1год.

не передбачено

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

не передбачено

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год.

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

не передбачено

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

-

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

-

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

Порядковий

номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

1

Не передбачено

-

-

 

 

         4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд

ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих»  витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання, грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

-

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

-

-

 

         5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

            Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені орієнтовні витрати для суб’єктів малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акта, за результатами яких передбачається, що орієнтовні витрати є обґрунтованими та помірними в зв’язку з чим розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не пропонується.

 

 

Начальник відділу землевпорядкування,

містобудування, архітектури, будівництва,

благоустрою території, комунальної

власності та екології

Городоцької селищної ради                                    В’ячеслав ГАВЛИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№ ______

_______________ сесія              VІІI скликання                      __________ 2023 року

 

 

Про     затвердження     Правил

благоустрою      території

населених пунктів Городоцької

територіальної    громади

 

 

         Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, пункту 44 частини статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193, з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання  в  належному  стані  будівель, інженерних споруд та санітарного очищення території населених пунктів Городоцької територіальної громади, Городоцька селищна  рада

                                            

ВИРІШИЛА:

        

         1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади (додається).

         2. Зобов’язати всі населені пункти Городоцької територіальної громади керуватися Правилами благоустрою території Городоцької територіальної  громади.

3. Оприлюднити дане рішення на веб-сайті Городоцької селищної ради.

         4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

  

 

Селищний голова                                                                     Наталія ДЕМБІЦЬКА

         

 

ПРАВИЛА
благоустрою території населених пунктів

Городоцької територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

         1.  Правила благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади (надалі Правила) установлюють вимоги щодо благоустрою території населених пунктів Городоцької територіальної громади.

         2. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів Городоцької територіальної громади здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

         Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

         3. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

 

IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання

 територій об’єктів благоустрою

 

         1. Благоустрій території Городоцької територіальної громади здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

         Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

         2. Утримання об’єктів благоустрою Городоцької територіальної громади здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

         Благоустрій та утримання парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених Городоцької селищної радой, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

        3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

- Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145;

- ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

         4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

         5.  Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

         6. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей.

         7. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі.

         На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м.

         Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

         8. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

         9. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку.

         Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

         10. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

         11. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30.

         12. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про автомобільні дороги»;

- Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

- Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417;

- ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

- ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

- ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

         13. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів Городоцької територіальної громади забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

         14. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105.

       15. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

- дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

         16. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати споруди та об’єкти;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети;

- випасати худобу та свійську птицю;

- скидати сніг.

         17. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

         18. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

         Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

         Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

         19. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

         20. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145.

         21. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

- Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193;

- Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

         22. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

         23. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550.

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

Городоцької територіальної громади

         1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

         Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих Правил.

         2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

         3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, споруд, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

         4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

         Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

         5. Громадяни, підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності, що утримують тварин або здійснюють догляд за  безпритульними   тваринами зобов'язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей та тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.       

 

IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

 

         1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 та цими Правилами.

         2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226.

         3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

         4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

         5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

         Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

        

V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

         Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

VІ. Вимоги до санітарного очищення території

 

         1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це Городоцької селищної  радої відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

         2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145 та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133.

         3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

- Закону України «Про відходи»;

- Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

- Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133;

- Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57.

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145;

- Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

         4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

         5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54.

         6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

- негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо;

- огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

- повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

- очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

 

VІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 

         1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку до цих Правил.

         2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та Городоцька селищна рада залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

         1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

         2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

         Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

         3. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

         4. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

         5. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

         6. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

         7. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

ІХ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів Городоцької територіальної громади

 

         1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Типових правил.

         2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

         3. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

         

         1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

         Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

         2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

         3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

         4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

         5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

         6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

Начальник   відділу   землевпорядкування,

містобудування, архітектури, будівництва,

благоустрою   території,   комунальної

власності та екології                                                             В.ГАВЛИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Додаток

                                                                                                                                                              до   Правил    благоустрою

                                                                                                                                                             території населених пунктів

                                                                                                                                                             Городоцької ТГ

                                                                                                                                                             (пункт 1 розділу VIІ)

 

 

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Будинкоуправління.

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до магазинів, тимчасових споруд торговельного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

1

2

3

4

6

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

7

Зупинки маршрутних транспортних засобів

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

9

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 

Начальник   відділу   землевпорядкування,

містобудування, архітектури, будівництва,

благоустрою   території,   комунальної

власності та екології                                                             В.ГАВЛИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень