Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Городоцької селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Дата: 06.07.2022 11:25
Кількість переглядів: 214

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення  Городоцької селищної ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів»

 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період)

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Городоцька селищна рада  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу , такі податки та/або збори справляються виходячи з норм  Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення першочергових потреб Городоцької селищної територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення  функціонування бюджетних установ, благоустрій територій  громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Городоцької селищної територіальної громади, вони відіграють значну роль у забезпеченні місцевого самоврядування власним фінансовим ресурсом.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, Городоцька селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів».

Підтвердження важливості проблеми

У разі прийняття  рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів" очікується, що в бюджет Городоцької селищної об'єднаної територіальної громади надійдуть кошти  в сумі  близько 3058,0 тис. грн.

           Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення  бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організацію благоустрою населених пунктів.  

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу.  Ефективний розвиток територіальної громади потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевого бюджету. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта,  важлива для всіх  членів об’єднаної територіальної  громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до місцевого бюджету  коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку, туристичного збору, єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території    громади.

 З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

Станом на 01.01.2022 року на території Городоцької селищної територіальної громади надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2021 році склали –19,5 грн., в тому числі  юридичними особами – 16,5 грн. Земельний податок сплачено в 2021 році 193,9 грн. Єдиного податку за 2021 рік сплачено до місцевого бюджету 2238,1 тис. грн. з них: 2238,1 тис. грн. надійшло від фізичних осіб.

Таким чином, Городоцька селищна рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розміри ставок земельного податку не змінилися.

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку також залишаються на рівні попередніх років і встановлені за максимальним розміром (І група - в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, ІІ група - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). В свою чергу, розробником проєкту регуляторного акта було проведено консультації з представниками суб’єктів господарювання, які погодились на залишення максимальних розмірів ставок для платників єдиного податку І та ІІ груп платників єдиного податку

Беручи до уваги, що надходження від сплати єдиного податку до селищного  бюджету за два попередніх роки зростає, а саме: 2019 р. – 1337,6 тис. грн., 2020 р. – 2210,0 тис. грн., 2021р. – 2238,1 тис. грн.. можна зробити висновок, що на території Городоцької селищної територіальної громади створено сприятливе економічне середовище для ведення бізнесу.

Ставки податку по туристичному зборі  не аналізувалися, у зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання.

Надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів не аналізуються, так як відсутні оператори паркування транспортних засобів. В зв'язку з чим надходження за 2021 рік відсутні.

Примітка: враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та  не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку міська  рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.  

Враховуючи, вищевикладене, Городоцькою селищною радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік » та публікується у визначений законом спосіб на сайті Городоцької селищної територіальної громади за електронною адресою:  https://gorodotska-gromada.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Городоцької селищної ради.

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків  селищна рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Основною метою розробки проєкту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків на території Городоцької селищної територіальної громади.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету територіальної громади;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету територіальної громади;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету територіальної громади місцевих податків;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів».

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України,

такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

 У разі прийняття даної альтернативи, по закінченню 2022 року діючий регуляторний акт буде діяти на території   Городоцької селищної територіальної громади без 1 селищної ради, що увійшла в результаті приєднання, наслідком є недоотримання надходжень до місцевого бюджету коштів.

Втрати бюджету територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів», не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

 Прийняти  рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів». відповідно  до вимог Податкового кодексу України, у запропонованому вигляді.

   Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Прийняття даного рішення  забезпечить досягнення, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Городоцької селищної територіальної громади та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 3058,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі ремонт доріг, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Примітка: Максимальна ставка податку для платників І групи 10% – 248,10 грн. на 2022 рік та 268,40 грн. на 2023 рік (від розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2022р. –  2481,00 грн., прогнозовано на 2023 рік – 2684,00 грн.),  ІІ групи 20% –  1300,00 грн. на 2022 рік та 1435,20 грн. на 2023 рік (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01.01.2022р. – 6500,00 грн., прогнозована на 2023р. – 7176,00 грн.).

 

При описі альтернатив використовувалися розрахункові прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп.

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання – платників І групи єдиного податку у 2023 році

                                                                                                         Таблиця 1

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

10

268,40

3220,80

Примітка: При розрахунках ураховано розмір прожиткового мінімуму у 2022р. – 2481,00 грн., 2022р. – 2684,00 грн. (лист Міністерства фінансів України від  05110-14-6/28755 від 20.09.2021).

Розрахунок витрат на одного  суб’єкта господарювання – платників ІІ групи єдиного податку у 2023 році

Таблиця 2

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

20

1435,20

17222,40

При розрахунках ураховано розмір мінімальної заробітної плати у 2022р. – 6500,00  грн., 2022р. – 7176,00 грн. (лист Міністерства фінансів України від 05110-14-6/28755 від 20.09.2021).

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Відсутні.

Альтернатива 2

 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
 2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету територіальної громади від сплати місцевих податків в сумі 3058,0 тис. грн.
 3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою та   суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні.

Альтернатива 2

 1. Сплата податків за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
 2. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.

3.  Створення сприятливих  фінансових можливостей селищної ради для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

Сплата податків за встановленими ставками в сумі 3058,0 тис. грн.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та обговорення проєкту рішення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

17

77

94

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

18,1 %

81,9%

100 %

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку  за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку за ставками згідно Податкового кодексу України

 

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків за встановленими ставками. 2.Додаткові надходження до  місцевого бюджету, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

Сплата податків за запропонованими ставками (3058,0 тис. грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього АРВ

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

       

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Очікуванні втрати бюджету територіальної громади  складатимуть: 3058,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

 

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Городоцької селищної територіальної громади та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 3058,0 тис. грн., що дозволить профінансувати   комунальні заклади освіти, благоустрій та інші соціальні програми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

                      

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Сплата податків  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків за обґрунтованими ставками.

  

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його  опублікуванням на  офіційному веб сайті масової інформації. Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків  за запропонованими ставками.  Інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 1 до цього АРВ Сумарні витрати, : 3058,0 тис. грн.

 Проблема існувати не буде. Наповнення селищного  бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 1

 

 

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за  ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, : 3058,0 тис. грн.

Проблема продовжує існувати. Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

 

 

 

 

     Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Цілі прийняття проєкту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів»  будуть досягнуті майже в повній мірі.  До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться по  ставках , передбачених Податковим кодексом, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Городоцької селищної територіальної громади.

 

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  встановлення ставок місцевих податків шляхом прийняття  регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проєкту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів » та АРВ до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

-оприлюднення проєкту рішення разом з аналізом проєкту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проєкту регуляторного акта;

- прийняття рішення на сесії Городоцької селищної ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями  встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) додається.

.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           У разі, якщо селищна рада  не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів та не надіслала в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків і зборів.

Термін дії регуляторного акта – з 01.01.2023 року до прийняття нового. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до  бюджету громади від сплати місцевих податків і зборів.

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта;

- рівень проінформованості суб'єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта. 

 

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

2023р. Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення (тис.грн).

тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

3058,0 тис. грн.

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

19,5 тис. грн.

 

- Земельний податок

194,0 тис. грн.

 

-Орендна плата

606,5 тис.грн.

 

- Єдиний податок

2238,0 тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

94

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акта.

35,6 тис. грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта,

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Городоцької селищної територіальної громади;

 

Високий.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб що :

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційному веб-сайті;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в терміни, визначені законом України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта» зі змінами, буде здійснюватися виконавчим комітетом Городоцької селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до  селищного бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

Начальник фінансового відділу                                                     Ірина ВОРОБЕЦЬ  

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

проєкту рішення Городоцької селищної ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік »

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 01.02.2022 р. по 05.03.2022 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі (опитування)

5

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

15

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 94 (одиниць),  у тому числі малого підприємництва: 17 (одиниць) та мікро підприємництва 77 (одиниць)

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

 

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішенням селищної  ради ), гривень

 

32532,0

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

32532,0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

94

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

3058000,0

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

39,26(з розрахунку на 1 годину)

 

 

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

39,26(з розрахунку на 1 годину)

 

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

 

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

78,52

 

 

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

454

 

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

 

35648,08

 

 

Примітка. Для розрахунку використано: згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» - мінімальна заробітна плата 6500,00 грн., в погодинному розмірі 39,26 грн. Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги  регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не  передбачаються.

Враховуючи термін дії акта та відсутність ставок на наступні роки, витрати на 5 років визначити неможливо.

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3058000,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

35648,08

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

3058000,00

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3058000,00

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовим управлінням Городоцької селищної ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що ґрунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акта, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                     Ірина ВОРОБЕЦЬ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень