Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ст. в Білокриницьку гімназію Городоцької селищної ради Житомирського району Жит

Дата: 09.02.2022 15:55
Кількість переглядів: 351

Фото без описуІ.       Найменування організатора громадського обговорення 

Городоцька селищна рада

 

ІІ.     Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

  1. початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 

 

 

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

 

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

 

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

  1. У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину   першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання)

Абзац 14

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу

 

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу , ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення , який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення»

 Закон не передбачає можливості подальшого функціонування шкіл
«I-III ступенів». Найближчим часом Городоцька селищна рада має прийняти одне з таких управлінських рішень стосовно кожного із заснованих раніше закладів загальної середньої освіти:

змінити тип таких закладів на гімназію, яка забезпечуватиме здобуття виключно базової середньої освіти («II рівень») або початкової освіти і базової середньої освіти («I-II рівень»). Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”.

 

Мета та завдання прийняття рішення

Цей проєкт підготовлений з метою поступової трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Городоцької селищної територіальної громади відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

Загальна характеристика і основні положення рішення

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти Городоцької селищної територіальної громади відбуватиметься поетапно, шляхом ліквідації, реорганізації закладу, що здійснює освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти в гімназію з початковою освітою ,  та закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів.

У разі реорганізації закладу загальної середньої Городоцька селищна рада забезпечить учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 

Прогноз наслідків прийняття рішення

Прийняття та реалізація цього проєкту забезпечить:

  • здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти Городоцької селищної територіальної громади у відповідність до вимог чинного законодавства України;
  • створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкових шкіл і гімназій;
  • створення умов для індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти, їх самореалізації, вибору професії та оволодіння ключовими компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, соціалізації, подальшої трудової діяльності.

 

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів, особливо 10-11 класів.

Важливо, що розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена,  виключно, на заробітну плату педагогічних працівників школи.   Освітньої  субвенції, яка надходить до  бюджету Городоцької селищної територіальної громади –  недостатньо.

Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише частину заробітної плати педагогічного персоналу, з нового навчального року, громада за рахунок місцевого бюджету змушена  буде дофінансовувати частину заробітної плати педагогічних працівників школи. Станом на сьогодні  з місцевого бюджету Городоцької селищної територіальної громади покриваються витрати на енергоносії,   комунальні послуги та утримання технічного персоналу та ін.

Дійсно кошти, які будуть заощаджені в результаті прийнятих рішень можна буде спрямувати на придбання  сучасного обладнання для навчальних кабінетів,  де використання їх буде ефективним. Або ж витратити їх на ремонт, термоізоляцію закладів освіти.

Завдання школи  – давати дітям якісні знання  та підготувати їх до самостійного життя. Школа –це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання на уроках проблемних і дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням особистості.

 

 

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

        

Врахування думки мешканців  Городоцької селищної територіальної громади щодо перейменування та перепрофілювання (зміну типу) комунального закладу загальної середньої Білокриницької  ЗОШ І-ІІІ ст. в Білокриницьку  гімназію Городоцької селищної ради Житомирського району Житомирської області

Запрошуємо  долучитися  до громадських обговорень відповідно до рішення сесії Городоцької селищної ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального закладу загальної середньої Білокриницької  ЗОШ І-ІІІ ст. в Білокриницьку гімназію Городоцької селищної ради Житомирського району Житомирської області», яким передбачено перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви комунального закладу «Білокриницьку  ЗОШ І-ІІІ ступенів» Городоцької селищної  ради  Житомирської області на «Білокриницьку гімназію зі структурним підрозділом початкова школа Городоцької селищної ради Житомирського району Житомирської області.

Освітня галузь Городоцької селищної територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. 

 Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми.

Створення   громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу освітньої субвенції та утримання таких шкіл (оплату за енергоносії, зарплату технічному персоналу громада платить із власного бюджету) та переведення дітей до більших шкіл та забезпечення кращих умов навчання завдяки вивільненим коштам.

Станом на 01.01.2022 на території Городоцької селищної територіальної громади функціонує 2  заклади загальної середньої освіти з  наданням освітніх послуг І-ІІІ рівнів освіти.

 Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

  Проектна потужність Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ст. становить 220 учнів. Станом на 01.02.2022 року у цьому закладі навчається 102 здобувача освіти. Вартість 1 учня становлять приблизно 2200 грн. на рік.

Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ступенів розташована в смт. Біла Криниця та займає два пристосованих приміщення в яких розташовані класні кабінети, учні двох класів початкової ланки навчаються в приміщенні Білокриницького ДНЗ. Приміщення потребують капітального ремонту, і навіть після його проведення, не будуть відповідати державним будівельним нормам та Санітарному регламенту закладів освіти.

На сьогодні єдиним оптимальним завданням  у вирішенні проблеми створення Білокриницької гімназії шляхом   перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої Білокриницької  ЗОШ І-ІІІ ст.

Таким чином учні 1-9 класів навчатимуться поруч з домівками, вчителі класів  працюватимуть у звичних умовах. Натомість, при перепрофілюванні закладу на гімназію, можливо буде створити сприятливі умови для якісного функціонування базової середньої школи, зокрема виділити клас під обладнання спальні для вихованців ГПД, забезпечити наявність кабінету інформатики, обладнати ресурсну кімнату, СТЕМ –лабораторію, розпочати будівництво туалетів. Учні 10-12 класів будуть навчатися в Городоцькому ліцеї смт. Городок. Підвезення забезпечуватиметься шкільним автобусом.

Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу (відсутність харчоблоку, актової та спортивної зали, туалетів), провівши засідання робочої групи Городоцька селищна рада виносить на громадське обговорення  питання створення Білокриницької гімназії шляхом   перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої Білокриницької  ЗОШ І-ІІІ ст.

         Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Городоцької селищної територіальної громади пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

          1.Відповідно до чинного законодавства для продовження надання

освітніх послуг провести шляхом   перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ст., засновником якого є Городоцька селищна рада, як можливим варіантом пропонується:

2022/2023 н.р. – не відкривається 10 клас; продовжує навчання та випускається 11 клас.

2023/2024н.р. – перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої Білокриницької  ЗОШ І-ІІІ ст. у Білокриницьку гімназію зі структурним підрозділом початкова школа.

 

ІУ. Формат проведення громадського обговорення:

- публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Білокриницького Будинку культури громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з батьками, громадськістю і колективом ЗЗСО з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 

Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги прийматися не будуть.

 

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Городоцька селищна  рада

Адреса смт. Городок, вул.. Поштова,23

тел. 0969224579

E-mail:  info@gorodotska-gromada.gov.ua

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення 

Яковець Ольга Петрівна

 

VІІ.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті  Городоцької  селищної   ради.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає на електронну адресу: info@gorodotska-gromada.gov.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень