Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

Звіт служби у справах дітей за 2021 рік

Дата: 28.01.2022 16:28
Кількість переглядів: 451

Фото без опису

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей

 Городоцької селищної ради

за 2021 рік

 

Служба у справах дітей була створена в 2020 році, на другій сесії яка відбулась 23 грудня 2020 року рішенням № 39.За звітний період  було оформлено та зареєстрована Служба у справах дітей,як юридична особа.

Протягом 2021 року робота служби у справах дітей Городоцької селищної ради, проводилась з метою реалізації законів України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“ (назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-V (609-16) від 07.02.2007) (із змінами), „Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 6, ст.147 (із змінами), Указу Президента України № 1163/2011 від 16 грудня 2011 року „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року” від 27 травня 2013 року № 419-р, постанов Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 „Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” (із змінами), від 24 вересня 2008 року № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини” (із змінами), від 26 квітня 2002 року № 565 „Про затвердження Положення про прийомну сім’ю” (із змінами), від 26 квітня 2002 року№ 564 „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” (із змінами), розпоряджень, рішень та доручень обласної та районної державних адміністрацій, заходів з виконання Районної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації  Конвенції ООН про права дитини” на період до 2020 року”, листа Міністерства соціальної політики України № 4245/0/2-20/37 від 26.03.2020 року “Про забезпечення прав дітей в умовах проведення карантинних заходів”.

                Протягом 2021 року службою вживались заходи з реалізаціїнаступнихпріоритетнихзавдань:

 • реалізовуватидержавнуполітику з питаньсоціальногозахистудітей, запобіганнядитячійбездоглядності та безпритульності;
 • забезпечуватисоціальнийзахистдітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування;
 • формуватигромадську думку щодополіпшення становища дітей, сприятирозвиткусімейних форм вихованнядітей;
 • забезпечитидотриманняпринципівпріоритетностісімейних форм влаштуваннядітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування;
 • розробляти заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, забезпеченняїх прав, свобод і законнихінтересів, усувати причини, щопороджуютьнегативніявища в дитячомусередовищі;
 • здійснюватипостійний контроль за дотриманнямжитлових та майнових прав дітей;
 • забезпечитиякісневеденняреєстружитла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленимибатьківськогопіклування;
 • своєчасновиявлятисім’ї з дітьми, щоперебувають у складнихжиттєвихобставинах, надаватиїмвсебічнудопомогу та створюватиумови для поверненнядитини до біологічноїродини;
 • забезпечитиведення ЄІАС „Діти” згідновимогзаконодавства;
 • забезпечитибезперешкоднийприйомгромадян;
 • забезпечитиоб’єктивний, своєчасний та кваліфікованийрозглядзаяв, пропозицій та скарггромадян.

Відповідно до ст. 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” штатначисельністьпрацівниківслужбиу справахдітей повинна складати2 особи(начальник служби та спеціаліст І категорії), фактичнопрацює2 особи. Служба у справахдітейзабезпеченатапідключена до системиІнтернет для ведення ЄІАС „Діти”. Виділеноокремеприміщення з меблями, 1комп’ютерами, 1 ноутбуком, принтером.

Основними  завданнями служби у справах дітей протягом 2021 року було забезпечення неухильного виконання законодавства щодо соціального захисту дітей та організація роботи, спрямованої на запобігання правопорушень серед них, координація зусиль органів виконавчої влади місцевого самоврядування у вирішенні вказаних питань; розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Згідно вимог діючого законодавства службою у справах дітей Городоцької селищної ради встановлено та підключено Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти», забезпечено ведення банку даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, до якої працівниками служби своєчасно вноситься зазначена інформація.

На обліку служби у справах дітей Городоцької селищної ради перебуває 13 дітей, а саме: 2 дітей-сиріт, 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом 2021 року на первинний облік було поставлено та надано статус дитини-сироти 2 дітям, які залишилися без батьківського піклування, внаслідок смерті батьків. Дітей було тимчасово влаштовано в сім’ї родичів, з подальшим влаштуванням під опіку. В процесі оформлення документів, бабусям надано консультації та  інформацію щодо  подальшого проживання та виховання дітей.  

         Також здійснюється постійний контроль за умовами проживання                            6 підопічних дітей, які фактично проживають на території громади та їх опікуни отримують соціальні виплати. Згідно затвердженого графіка протягом 2021 року відвідано сім’ї опікунів/піклувальників. У родинах позитивний мікроклімат. Умови виховання, проживання та розвитку дітей відповідають вимогам чинного законодавства. З законними представниками дітей проводиться цілеспрямована роз’яснювальна робота з метою попередження порушень прав підопічних дітей.

Служба продовжувала працювати в умовах карантину. У 2021 році було проведено 21 профілактичнийрейд, з метою обстеженнясімей, під час яких було охоплено роботою 47 дитини.

Під час роботи служби у справах дітей було виявлено та поставлено на облік 2 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Важливу роль займає робота, пов’язана з поліпшенням становища дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.Працівниками служби регулярно проводиться відвідування таких сімей. Протягом року спеціалісти відвідали 31 сім’я, з метою запобігання  порушення прав дітей та безвідповідального ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків, про що складено відповідні акти. Офіційно попереджено 9 батьків про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

До безвідповідальних батьків, схильних до протиправної поведінки, вживаються заходи профілактичного характеру, направлялися листи до Житомирського РУП ГУНП відділу поліції № 3, з питання притягнення їх до відповідальності за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей.

З метою забезпечення реалізації прав дитини на житло, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток  органом опіки та піклування, за участі служби у справах дітей, була направлена справа до суду на позбавлення батьківських прав одну особу відносно 1 дитини.

З метою ефективного розгляду питань щодо захисту прав та інтересів дітей, рішенням виконавчого комітету Городоцької селищної ради створена та діє комісія з питань захисту прав дитини.

За 12 місяців 2021 року комісією з питань захисту прав дитини проведено 14 засідань на яких розглянуто 27 питань щодо захисту прав та інтересів дитини, а саме:

 • підготовка та подання до суду позову та висновку щодо позбавлення батьківських прав;
 • вирішення спорів між батьками, щодо визначення місця проживання дитини;
 • вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення часів та днів побачень;
 • визначення форм влаштування дитини-сироти;
 • доцільність встановлення опіки;
 • стан утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів,піклувальників та виконання покладених на них обов’язків;
 • закріплення та  збереження майна за дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського  піклування;
 • постановка на первинний облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • розгляд підготовлених уповноважених суб’єктами матеріалів про стан сімї, яка перебуває в складних життєвих обставинах;
 • розгляд питання на цілодобове влаштування дітей до спеціалізованих навчальних закладів.

У 2021 році до служби у справах дітей надійшло 28 звернень громадян, з них – 26 вирішено позитивно, 2 – було відмовлено та роз’яснено. Основні питання звернень – це:

 • невиконання батьками батьківських обов’язків;
 • невідвідування дитиною  навчального закладу;
 • визначення днів і годин побачень з дитиною;
 • влаштування на цілодобове перебування в спеціалізований заклад дитину;
 • визначення місця проживання дитини;
 •  неналежна поведінка дитини в навчальному закладі;
 • житлові та майнові питання;
 • усиновлення;
 • обстеження умов проживання;

Здійснено протягом 2021 року діловодне опрацювання 281 листів за напрямом діяльності служби та підготовлено 221 відповідь та інформації.

За звітний період підготовлено  20 розпорядчих актів:

 • 3 рішення селищної ради;
 • 17 рішень виконавчого комітету селищної ради.

Протягом 2021 року підготовлено 56 наказів з основної діяльності служби. Успішно виконані та здані квартальні та піврічні звіти та інформації в Житомирський обласній державній адміністрації.

З метою захисту житлових прав дітей  розроблена та затверджена Програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2021-2022 роки».Захист житлових прав – одне із пріоритетних напрямків у сфері соціального захисту дітей. Служба здійснює ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  відповідно до п.61 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24.09.2008 № 866. Із 11 дітей, вказаної категорії мають житло на праві власності – 1, на праві користування – 10. Дітей, які  не мають житла – 0.

В процесі своєї роботи служба у справах дітей співпрацює з відділом освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту, туризму, економічного та соціального розвитку Городоцької селищної ради та відділом надання соціальних послуг,відділу поліції. За звітний період була надана гуманітарна допомога дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, у вигляді речей.

Служба у справах дітей приймає активну участь у групових заходах, які проводяться в Городоцькій селищній раді до Дня захисту прав дітей, Дня молоді, Дня усиновлення.  За сприянням Городоцької селищної ради на Новорічні свята діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування отримали новорічні подарунки.

Для забезпечення права кожної дитини на отримання освіти, службою у справах дітей спільно з відділом освіти Городоцької селищної ради проведено Всеукраїнський рейд «Урок», перевірено стан виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Службою у справах дітей Городоцької селищної ради здійснюються заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі.  Було проведено виступи в загальноосвітніх школах на тему «Чужих дітей не буває», з метою привернення уваги суспільства до проблеми сирітства України. Роздано інформаційний матеріал, щодо інформації про патронатні сім’ї.

З метою доступу до публічної інформації громадян територіальної громади здійснюється оновлення інформації у розділі служби у справах дітей на офіційному веб-сайті селищної ради, постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації щодо державної політики України стосовно сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання соціального сирітства та профілактики негативних явищ у дитячому середовищі. За звітний період було опубліковано 9 статей різної тематики.

 

Начальник служби

 у справах дітей                                                      Тетяна  КАНЕВСЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень