Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

Оголошуємо конкурс на створення офіційної символіки-логотипу Городоцької територіальної громади

Дата: 26.07.2021 16:34
Кількість переглядів: 426

                                                                                                       

                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                                                 Городоцької селищної ради

                                                                                                                 від 17.08.2021 № 121-ОД

 

                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на кращий логотип громади #городоцькийлоготип на сторiнцi Городоцької територіальної громади

  до 30-ї річниці незалежності України

 

 

Дане положення визначає мету, учасникiв, вимоги та порядок проведення

фотоконкурсу на кращий логотип громади #городоцькийлоготип на сторiнцi Городоцької територіальної громади, також критерiї допущення до конкурсу представлених світлин, порядок визначення переможця.

Органiзатором конкурсу являється виконавчий комітет Городоцької селищної ради (далi - Органiзатор).

Учасниками конкурсу можуть бути тiльки особи, якi висвітлили світлину у соціальній мережі Facebook за хештегом  #городоцькийлоготип (надалi - Учасник).

 

1. Загальні положення

1.1 Конкурс проводиться до 30-ї річниці незалежності України

1.2 Конкурс переслiдує творчi та соцiокультyрнi цiлi i не являеться комерцiйним заходом.

1.3 Вирiшення вcix питань, пов'язаних з проведенням конкурсу,

знаходяться в компетенцii органiзатора.

1.4 Участь у Конкурсi безкоштовна.

 

                                            2. Мета конкурсу

            2.1. Конкурс проводиться з метою розробити логотип громади, який би уособлював громаду-лідера: сучасну, інноваційну, привабливу для бізнесу, життя та відпочинку; сприяв формуванню спільної ідентичності сіл громади, та використовуватиметься в рекламних та інших заходах.

2.2 Здійснення вибору ідеї для символіки Городоцької територіальної громади шляхом забезпечення права мешканців територіальної громади у поширенні в Україні позитивних знань про територіальну громаду, її історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал, через відбір проекту логотипу громади, який відповідає вимогам технічного завдання згідно додатку.

2.3 Завданнями Конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки логотипу Городоцької територіальної громади;

- розробка та визначення логотипу Городоцької територіальної громади, який слугуватиме поширенню інформації про громаду;

- підвищення привабливості Городоцької територіальної громади на всеукраїнському та міжнародному рівні.

- логотип Городоцької територіальної громади може використовуватись: 1) на інформаційно-рекламній продукції про Городоцьку територіальну громаду;

2) на подарунково-сувенірній продукції про Городоцьку територіальну громаду;

3) на дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури;

4) готельно-ресторанними закладами та іншими закладами туристичної інфраструктури;

5) під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, ярмарок, виставок) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

3. Умови конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення та висвітлення його результатів, розпорядженням селищного голови створюється організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі – Оргкомітет). Головними завданнями Оргкомітету є:

3.1.1. Забезпечення проведення Конкурсу;

3.1.2. Визначення переможця Конкурсу та забезпечення висвітлення підсумків Конкурсу.

3.2. Основною формою роботи Оргкомітету є засідання.

3.3. Засідання Оргкомітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

3.4. Рішення Оргкомітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голова Оргкомітету має право вирішального голосу.

3.5. Члени Оргкомітету: 1

1) беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт та забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;

2) мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання;     

          3) мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади та чинному законодавству України;

          4) мають право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи логотипу щодо надання, в разі необхідності, додаткової пояснювальної інформації;

          5) зобов’язані дотримуватися норм чинного законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;

          6) мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю.

          3.6. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.        

          3.7. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

          3.8. Конкурс продовжується з 25 серпня 2021 року по 30 вересня 2021 року.

         3.9. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які містять такі елементи візуальної ідентифікації громади:

1) емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

2) опис (ключова ідея).

        3.10. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про автора, що містить: прізвище, ім’я, по-батькові, вік, місце роботи (навчання), місце проживання, контактні телефони та електронну адресу.

        3.11. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд Оргкомітету в електронному та друкованому вигляді за адресою: вул. Поштова 23 смт. Городок, Городоцька селищна рада. Оргкомітет залишає за собою право продовжити строки на подання конкурсних робіт.

        3.12. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

         3.13. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

         3.14. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

         3.15. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення логотипу, специфікації кольорів, авторські пояснення щодо виконання логотипу, а також супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору конкурсу (Городоцькій селищній раді) та дає дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних та промоційних цілях.

         3.16. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

         3.17. Конкурс проводиться у наступні етапи та строки: І етап – відбірковий (25.08 – 20.09) – прийом заявок і концептуальних пропозицій; ІІ етап – півфінал 20.08 - 24.09) – відбір оргкомітетом в рамках відкритої бренд-сесії найкращих ідей з логотипом; ІІІ етап – фінал (24.09-29.09) – оприлюднення конкурсних робіт двох або більше фіналістів та онлайн-голосування за найкращу концептуальну пропозицію та логотип протягом 5 днів на публічній сторінці Городоцької селищної ради. Оголошення результатів - 30 вересня 2021 року.                              

   4. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Логотип повинен бути оригінальним за ідеєю та змістом художнього рішення, які відображатимуть мету та завдання Конкурсу, бути сучасним, багатогранним графічним елементом.

4.2. Логотип повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику Городоцької територіальної громади, ідентифікувати її на регіональному, національному та міжнародному рівнях, формувати позитивний імідж території при проведенні публічних заходів.

4.3. Зображення повинно являти собою логотип, що враховує місцеві візуальні образи, формулює чітке позитивне позиціонування територіальної громади, а також містить унікальні особливості.

4.4. Логотип повинен відповідати нормам моралі та етики.

4.5. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією.

4.6. Логотип повинен бути однаково естетично привабливим як у кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні.

4.7. Проект логотипу повинен супроводжуватись описом.

4.8. Логотип повинен бути придатним для використання та нанесення на різноманітних предметах, матеріалах, наприклад, друкованих виданнях, сувенірній продукції (папір, картон, скло, дерево, метал), кераміці, фото-, відео- матеріалах, вивісках, веб-ресурсах тощо.

4.9. Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як у кольоровому, так і в монохромному варіанті).

4.10. Надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.

4.11. На Конкурс не допускається подання зображення, права інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать іншим власникам.         

          4.12. Технічні вимоги та параметри надаються при можливості (розділ V)

 

    5. Технічні вимоги та параметри

 5.1. Графічне зображення подається на електронних носіях:

5.1.1. у растровому форматі файлів (*jpeg, *tif, *png + альфа);

5.2. Логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

5.2.1. повнокольорове зображення на білому тлі;

5.2.2. чорно-біле зображення на білому тлі;

5.2.3. кольорове зображення на чорному тлі;

5.2.4. чорно-біле зображення на чорному тлі.

5.3. Назва конкурсної роботи (імена файлів) повинна містити прізвище автора та номер варіант

 

                                   6. Визначення переможців Конкурсу

          6.1. Переможець визначається шляхом онлайн-голосування з 24 по 29 вересня 2021 року на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Городоцької селищної ради (https://www.facebook.com/groups/353759679420691) через підрахунок позначок «Подобається».

         6.2. Підсумки оформлюються протоколом засідання Оргкомітету.

 Оргкомітет залишає за собою право не враховувати голоси, які містять ознаки мас-лайкінгу несправжніми акаунтами без фото профілю, публічних дописів (ботоферми). Також Оргкомітет залишає за собою модерацію негативних коментарів та блокування користувачів, які їх залишили.

         6.3. Протокол засідання містить інформацію: - дату, час та місце проведення; - прізвища, імена та по батькові членів Оргкомітету; - прізвище, імена та по батькові конкурсантів; - результати онлайн-голосування.

         6.4. Інформація про результати роботи Оргкомітету є відкритою.

         6.5. Оргкомітет залишає за собою право не коментувати причину відхилення пропозицій, які не стали переможцями Конкурсу.

        6.6. Оргкомітет залишає за собою право вимоги в учасника, який розробив перспективний ескіз логотипу, надати необхідні додаткові матеріали.

        6.7. Оргкомітет залишає за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

 

                                      7.Нагородження переможця Конкурсу

7.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Городоцької селищної ради та на офіційній сторінці соціальної мережі Фейсбук Городоцької територіальної громади (https://www.facebook.com/groups/353759679420691, https://gorodotska-gromada.gov.ua/ )  

7.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю Городоцької територіальної громади.

7.3. Право щодо використання логотипу автора-переможця Конкурсу передається Городоцькій селищній раді.

7.4 Офіційне нагородження переможця Конкурсу проводить Городоцький селищний голова.

7.5. Городоцька селищна  рада затверджує результати Конкурсу та логотип Городоцької територіальної громади для реалізації та практичного використання

 

 

Начальник відділу освіти,культури,

охорони здоров’я, молоді, спорту,туризму,

економічного та соціального розвитку                                         Ольга ЯКОВЕЦЬ

     

 

https://www.facebook.com/groups/353759679420691/permalink/395391941924131/

https://www.facebook.com/groups/353759679420691/permalink/395391941924131/

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень